Disclaimer

Deze site is met grote zorg samengesteld door Studio My Hands. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen en is informatie aan wijzigingen onderhevig. Studio My Hands aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Studio My Hands staat altijd open voor verbeteringen van onjuistheden of onvolkomenheden op deze website. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als een advies.

Alle informatie op deze webpagina’s en op de hyperlinked websites dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is niet toegestaan tenzij na overleg en goedkeuring door Studio My Hands.